Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Antoine Bodar stapt op

Antoine Bodar stapt op
DEN BOSCH (Brabants Dagblad/RKnieuws.net) - Antoine Bodar, de omstreden plebaan van de St. Jan in Den Bosch wordt per 1 januari 2004 uit zijn functie ontheven door bisschop Hurkmans. Volgens het bisdom is het ontslag verleend "op herhaald verzoek" van Bodar zelf. Die zou om assistentie hebben gevraagd aan Hurkmans, maar diens aanbod om een diaken aan te stellen vond Bodar niet voldoende. De weerstand die de plebaan in de afgelopen 9 maanden ondervond speelde naar eigen zeggen geen rol.
Bodar had voor zichzelf besloten om twee jaar te blijven werken in de St. Jan. "Het is wel pijnlijk dat het nu al afgelopen is." De persoonlijke kritiek heeft Bodar niet dwarsgezeten: "Ik ben voor sommige mensen zo ongeveer een monster. Ik heb er niet zo'n moeite mee om impopulair te zijn."

Uiteindelijk vroeg Bodar zelf twee keer aan mgr. Hurkmans om hem ontslag te verlenen. Hurkmans kwam na het tweede verzoek samen met Bodar "tot de conclusie dat de persoon Bodar niet toegegroeid is naar de plebaan zoals door de parochie wordt gevraagd."

Bestuur

Voormalig bestuurslid van de kathedrale kerk St. Jan, Joke van Oudheusden, reageerde opgelucht op het vertrek van Bodar: "Bodar was een volstrekte vreemdeling in de Nederlandse kerkprovincie. Hij schoffeerde mensen, wilde alleen maar zijn zin doordrijven," zo verklaarde zij tegenover het Brabants dagblad.

De huidige vice-voorzitter van het bestuur, D. Burgers, stelt dat het bestuur en Bodar "als vrienden uit elkaar gaan." Volgens Burgers was Bodar niet de plebaan die het bestuur voor ogen had: "We hadden andere verwachtingen."

Waarneming

Vicaris drs. J. Schröder wordt waarnemend plebaan, priester Vincent Blom blijft vooralsnog verbonden aan de Sint Jan en zal de pastorale taken waarnemen. Bodar is voornemens zijn vroegere werkzaamheden weer op te nemen en zoals voorheen te pendelen tussen Rome en Amsterdam. Voor de Bossche kathedraal blijft hij beschikbaar voor assistentie. Een en ander is "in goed overleg besloten," aldus een verklaring van het bisdom Den Bosch.

Bodar was sinds 1 maart 2003 plebaan/pastoor van de parochie Binnenstad en plebaan van de kathedrale basiliek van Sint Jan. (AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken