Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vaticaan over Heilig Land

Vaticaan over Heilig Land
BRUSSEL (KerkNet/FIDES/Zenit) - Mgr. Leo Boccardi, de permanente vertegenwoordiger van het Vaticaan bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), heeft in een toespraak tot de organisatie nog eens het standpunt van het Vaticaan over het Israëlisch-Palestijns conflict uiteen gezet.
Volgens Boccardi moet het allereerst duidelijk zijn dat het Vaticaan gekant is tegen elke vorm van terrorisme. Het Vaticaan spreekt zich tevens uit tegen de onrechtvaardige behandeling en de vernedering van het Palestijnse volk en het vraagt de naleving van alle resoluties van de Verenigde Naties. De ingezette middelen moeten in overeenstemming in overeenstemming zijn met het beoogde doel en er moeten garanties komen voor de Heilige Plaatsen.
Pater David Jaeger, de woordvoerder van de Custodie die instaat voor de bescherming van de Heilige Plaatsen, zei dat de incidenten van de voorbije dagen - waarbij er stevig geschoten werd en een deel van het complex van de Geboortekerk vuur vatte - een bewijs vormen van de onzekerheid die de situatie met de gewapende Palestijnen in de Kerk en het beleg van de Israëlische soldaten rondom met zich meebrengt. Hij veroordeelde elke poging van eender welke partij om de Geboortekerk en de kloosterlingen die er wonen in zijn voordeel uit te buiten. Jaeger onderstreepte nog eens het belang van de recente oproep van aartsbisschop Diarmiud Martin bij de VN-zetel in Genève. Die had er op gewezen dat elk misbruik of gebrek aan respect voor de Heilige Plaatsen een schending is van de internationale afspraken en bilaterale overeenkomsten.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken