Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Opschudding over uitspraken paus: terecht of onterecht?

Opschudding over uitspraken paus: terecht of onterecht?
VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - Paus Johannes Paulus II heeft met zijn toespraak over huwelijk en echtscheiding flinke opschudding veroorzaakt. Zelfs kerkelijke leiders distantiëren zich openlijk van de paus. "De paus gaat te ver" is het oordeel van de bisschop van Breda, mgr. Muskens. Maar anderen menen dat de woorden van de paus verkeerd geïnterpreteerd of verkeerd vertaald zijn. RKnieuws.net geeft u een overzicht van de meningen en kijkt naar wat de paus werkelijk heeft gezegd.
De paus hield op 28 januari een toespraak voor de medewerkers van de Rota, de Romeinse kerkelijke rechtbank. De paus onderstreepte de onverbrekelijkheid van het kerkelijke huwelijk, en noemde het grote aantal echtscheidingen vandaag de dag een "ware plaag". Tegen het einde van zijn toespraak sprak de paus ook over de rol van rechters en advocaten ten aanzien van echtscheidingen en precies deze uitspraken veroorzaakten een storm van protest. "Paus verbiedt advocaten mee te werken aan scheiding" kopten de kranten wereldwijd. Niet alleen advocaten en politici reageerden negatief, maar ook sommige kerkelijke leiders meenden zich te moeten distantiëren van de paus.

'Paus gaat te ver'

In het programma Studio RKK zei mgr. Muskens vandaag desgevraagd: "De paus mag natuurlijk zijn mening hebben. Hij maakt zich zorgen om het toenemend aantal echtscheidingen, maar hij gaat te ver als hij zegt dat rechters en advocaten niet moeten meewerken aan echtscheidingszaken. In de praktijk is dit een onhaalbare zaak". Volgens de bisschop van Breda geeft de paus hiermee een signaal aan de wereld dat "niet positief" is.

Een misverstand?

Volgens de Vlaamse professor-emeritus Jan Kerkhofs berust de commotie op een misverstand. "Ik vrees dat deze tekst een beetje misbegrepen is door de meeste media", zegt hij. "Het gaat hier niet om civiele echtscheidingen, maar om ontbindingen van kerkelijke huwelijken. Bijvoorbeeld als een prinses uit Monaco voor de tweede maal voor de kerk wil trouwen." Kerkhofs begrijpt de bezorgdheid van de paus. "Dat komt omdat in sommige bisdommen de officiales (kerkelijke advocaten) hiermee wel heel soepel omspringen. Dat gebeurt onder meer in sommige Amerikaanse bisdommen." Volgens Kerkhofs slaan de woorden van de paus niet op civiele advocaten, maar enkel op auditores en officiales die aan de kerkelijke rechtbanken verbonden zijn.

Slechte vertaling?

Volgens de aartsbisschop van Sydney is de commotie vooral te wijten aan slechte Engelse vertalingen van de "vrij technische" toespraak van de paus. Maar klopt die stelling? RKnieuws.net maakte een letterlijke vertaling van de bekritiseerde passage, die we hieronder afdrukken:

<blockquote>"Van de andere kant moeten degenen die het recht uitoefenen op civiel gebied (letterlijk: gli operatori del diritto in campo civile) vermijden om persoonlijk betrokken te zijn als het een medewerking aan de scheiding kan impliceren. Voor de rechters kan dat moeilijk zijn, aangezien de instanties geen gewetensbezwaar erkennen dat hen kan ontslaan van het vellen van een vonnis. Om ernstige en geproportioneerde motieven kunnen zij daarom handelen volgens de traditionele principes van de materiële medewerking aan het kwaad. Maar ook zij moeten doeltreffende middelen vinden om de huwelijksbanden te begunstigen, bovenal via wijs bemiddelingswerk."

"De advocaten, als vrije beroepsuitoefenaars, moeten altijd het gebruik van hun beroep voor een doel dat tegengesteld is aan de gerechtigheid, zoals echtscheiding dat is, afwijzen; zij mogen alleen meewerken aan een handeling in die zin wanneer deze, in de intentie van de cliënt, niet gericht is op het verbreken van het huwelijk, alswel op andere legitieme effecten die alleen via die gerechtelijke weg verkregen kunnen worden in een bepaalde ordening (vgl. Katechismus van de Katholieke Kerk, n. 2383). Op die manier dienen de advocaten, met hun werk van hulp en verzoening van de personen die huwelijkscrisissen doormaken, daadwerkelijk de rechten van de personen, en vermijden ze zuiver technici te worden in dienst van wat voor belang dan ook."
</blockquote>

Hoewel de toespraak gericht is tot de "auditores, ambtenaren en advocaten van het tribunaal van de Romeinse Rota" maakt de eerste regel van de hierboven vertaalde passage duidelijk dat hetgeen volgt niet tot hen gericht is, maar tot civiele rechters en advocaten.

Het Vaticaan heeft tot nog toe geen verduidelijking of bevestiging gegeven van de uitspraken van de paus.
 
 

 

Rorate Zoeken